dr. curd bollen

Dr. Curd Bollen

Dr. Curd Bollen is parodontoloog. Hij is daartoe wettelijk erkend specialist in België. Daarenboven is hij ook implantoloog. Hiertoe is hij immers erkend door de NVOI in Nederland. Hij werkt echter al sinds 2000 in Nederland.

Sinds meer dan 10 jaar gebruikt hij keramische implantaten. Hij is daardoor dus een autoriteit. Hij is dit niet alleen in Nederland, maar bovendien dus ook in heel Europa.

Prof. dr. Curd Bollen

Opleiding

Dr. Curd Bollen genoot zijn opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven (B). In 1992 studeerde hij af als tandarts (DDS). Gelijk daarna startte hij verder ook zijn promotieonderzoek. Tevens begon hij dus zijn opleiding tot specialist in de parodontologie. Al in 1996 promoveerde hij. Daardoor was hij zo de jongste gepromoveerde tandarts ooit aan de Universiteit in Leuven (PhD). Een jaar later overigens behaalde hij verder ook al zijn diploma in de parodontologie (MS).

Deze opleiding in Leuven is bovendien Europees erkend. Verder is parodontologie in België zo een wettelijk erkend specialisme. In Nederland is dit niet zo. Immers hier kan men dus parodontoloog worden op grond van voorspraak van vakbroeders. Er is zodoende geen wettelijk erkend kader hiervoor.

In 2016 ten slotte behaalde hij een extra master in clinical dentistry. Dit diploma, in de restauratieve tandheelkunde (MClinDent), behaalde hij namelijk aan de universiteit of the Pacific (Stockton, VS).

Academische Carrière

Dr. Curd Bollen was daarnaast benoemd tot professor implantologie. Dit was hij van 2019 tot 2021 aan het College of Medicine & Dentistry in Birmingham (UK). Dit college maakt overigens deel uit van de university of Ulster in Belfast (Noord-Ierland). Hij werkte dus 1 week per maand in Birmingham. 

Voorheen was dr. Bollen ook al verbonden aan andere universiteiten. Zo was hij in: Manchester – UK (professor), Düsseldorf – D (professor), Bonn – D (onderzoeker), Nijmegen – NL (lector), Luik – B (consultant) en Leuven – B (consultant).

CoMD: team prof. dr. curd bollen

Publicaties

Verder publiceerde dr. Curd Bollen reeds meer dan 45 wetenschappelijke artikels. Dit doet hij in zowel internationale als nationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook is hij verder eveneens (co-)auteur van meerdere hoofdstukken in wetenschappelijke boeken. Zijn recente publicaties zijn zo intussen volledig gericht op 1 thema, namelijk zirconia implantaten. Hiervoor werkt hij onder andere samen met andere wetenschappers uit zowel binnen- als buitenland.

publicatie team prof. dr. curd bollen

Lezingen

Verder geeft Curd Bollen bovendien ook regelmatig lezingen in binnen-en buitenland. Hij was onder andere reeds te gast in: Jordanië, Israël, Hongarije, Duitsland en Frankrijk . Verder ook in Italië, Spanje, Ukraïne, Tsjechië, Zwitserland, Slovenië, US en UK. De favoriete onderwerpen zijn: ten eerste keramische implantaten en daarnaast (ultra-)korte implantaten. Ook spreekt hij regelmatig over halitosis en groeifactoren (L-PRF).

Lezing prof. dr. Curd Bollen: team

Editor-in-Chief

Enerzijds is dr. Bollen hoofdredacteur van 2 belangrijke wetenschappelijke tijdschriften: Journal of Dental Health, Oral Disorders & Therapy en Journal of Dental Reports. Anderzijds is hij redacteur van nog een 10-tal andere wetenschappelijke tijdschriften.

JDHODT

Onderzoek

Dr. Bollen doet intussen met meerdere grote firma’s klinisch onderzoek rond keramische implantaten (Camlog). Verder onderzoekt hij ook synthetisch kunstbot (BoneArtis).

Research

Varia

In 2021 werd dr. Bollen bovendien Honorary Consultant & Ambassador voor Cleanimplant. Dit is een instituut dat ijvert voor perfect schone implantaat-oppervlakken op grond van onderzoek.