NIEUW

Nieuw in 2022

Nieuw! De Corona crisis heeft ons geleerd dat communicatie op afstand makkelijk is. Via Zoom, FaceTime en Teams, kunnen we eenvoudig en efficient communiceren.

Vanaf 2022 gaan ook wij daar optimaal gebruik van maken. Nadat u op intake bent geweest, is er vaak een vervolggesprek noodzakelijk. Hiervoor dient u zich weer te verplaatsen. Hiervoor boeken wij extra kliniek-tijd vrij. Sinds Corona, laten wij geen extra begeleiders meer toe in de behandelkamers. Dit laatste zal verder van toepassing blijven in onze praktijk. Ook na de Corona crisis mag enkel de patiënt de behandelkamer in.

Om het vervolggesprek  eenvoudig mogelijk te maken, zullen we vanaf 2021  deze gesprekken online houden. In overleg met ons secretariaat kan u hiertoe een tijds-slot reserveren. U krijgt de te gebruiken link per email toegezonden.

Zoom
Zoom

Het vervolggesprek kan maximaal 30 minuten duren. Wij zullen ook avond-tijd-slots en weekend-tijd-slots ter beschikking stellen. Definitieve afspraken kunnen tijdens deze online-consulten niet vastgelegd worden. Daartoe moet u terug contact opnemen met ons secretariaat.

Aan deze online consulten zullen dezelfde kosten verbonden blijven als de consulten op locatie.

Let wel, dit online consult is enkel beschikbaar voor vervolggesprekken! Een intake kan nooit online. Daartoe willen wij de patiënt steeds eerst fysiek ontmoeten in Roosteren.

Consult