Holistische Parodontologie

We spreken van holistische parodontologie wanneer we naar de patiënt in zijn geheel kijken. Dus niet enkel als de som van de verschillende onderdelen (tandvlees, parodontaal ligament, wortelcement en kaakbot). Bij holistische parodontologie is het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. We kunnen dus niets analyseren door naar een deel van het geheel te kijken.

Zo is parodontitis geassocieerd met verschillende aandoeningen. Mondbacteriën uit de pockets van parodontitis-patiënten veroorzaken onder andere hartklep infecties, lever infecties en hersen infecties. Ook is er een sterk verband tussen parodontitis en zwangerschap. In mondcentrum Eyckholt kijken we dus dan ook naar de mens rond de mond! Dr. Curd Bollen staat dus voor holistische parodontologie.

| ONTSTAAN |

Bacteriën in de tandplaque veroorzaken tandvleesontstekingen. Plaque kan verkalken tot tandsteen.

Holistische parodontologie - plaque op tanden

Tandvleesontstekingen kunnen uitbreiden naar het bot. Het tandvlees laat dan los: er ontstaat dus een tandvleeszakje. Het kaakbot verdwijnt steeds verder: de tanden komen dan dus los.

| KENMERKEN |

Maar parodontitis kan onopgemerkt blijven. Enkele kenmerken zijn: rood, slap, gevoelig, gezwollen en terugtrekkend tandvlees. Vaak zien we bloeding bij poetsen. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen wijzen op ontstekingen.

Halitosis

Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan pijnklachten: los gaan staan van de tanden of ontstaan van open tussenruimtes tussen de tanden. Ook “langer” worden of “uitzakken” van tanden is een kenmerk van parodontitis.

| HOLISTISCHE AANPAK |

1. Intake –

Verzameling van de gegevens van uw huidige situatie aan de hand van een röntgenfoto en een aantal metingen. Daarnaast analyseren we een plaquestaal onder de microscoop. Verder nemen we een medische anamnese af.

Holistische parodontologie - RX-foto

2. Planning + Begroting –

We stellen een behandelplan op:
– behandelplan tandvleesontstekingen;
– totale begroting op maat.

3. Bespreking

Voor we aan de behandeling beginnen, willen wij u graag op een vervolggesprek zien. Hierbij stellen we u het plan, de adviezen en de begroting voor. Tevens krijgt u antwoord op al uw verdere vragen. We ondertekenen ook de informed consent en u krijgt alle richtlijnen en instructies mee.

4. Behandeling

a). pockets ≤ 7mm: LASER THERAPIE
Tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets verwijderen we door een gebitsreiniging. Ontsmetting van de pockets doen we door middel van laser (diode laser) of ozon-therapie (onder lokale verdoving).

Holistische parodontologie - laser

b). pockets > 7mm: OPEN CURETTAGE
Bij erg diepe of moeilijk bereikbare pockets klappen we het tandvlees open onder lokale verdoving. Onder direct zicht reinigen we tot op het bot. We ontstmetten de weefsels met Ozon-therapie.

Holstische parodontologie - flapoperatie

5. Controle (na 1 week)

Na 1 week controleren we de genezing. U krijgt dan ook mondhygiëne-instructies.

6. Herbeoordeling + Nazorg (na 2 maanden)

We herhalen de metingen van de intake om het resultaat van de behandeling te evalueren. Daarnaast kijken we uw mondhygiëne na. Tenslotte reinigen en polijsten we het gebit.

7. Nazorg (Standaard & Uitgebreid)

Hierna is het van belang om regelmatig uw gebit te laten schoonmaken. Dit doet onze mondzorgkundige, mondhygiëniste of preventie-assistente:
– verwijderen alle tandsteen;
– verwijderen tandplaque op moeilijk bereikbare plaatsen;
– polijsten van de tanden;
– ontsmetting met Ozon-therapie of laser.

Holistische parodontologie - nazorg

1x per jaar worden de pockets opnieuw opgemeten en worden alle noodzakelijke metingen herhaald.

| RISICOGROEPEN |

Sommige mensen meer aanleg hebben voor parodontitis:
roken: hierbij komt parodontitis dus vaker voor dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers minder goed op behandelingen.

Parodontitis en roken

diabetes: geeft een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis.
– stress: onderdrukt de afweer van het lichaam. Daardoor neemt de kans op parodontitis dus toe. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis dan ook groter zijn.
Zwangerschap, verschillende ziekten en medicijngebruik kunnen ook invloed hebben op parodontitis.

| GEZONDHEID |

Onderzoek heeft dus aangetoond dat mondbacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van infecties. Zo kunnen hartklep-infecties, infecties van de lever, de gewrichten en de hersenen vanuit de mond ontstaan. Hier komt de holistische parodontologie dus in beeld.
Er is daarom aangetoond dat vrouwen met parodontitis, moeilijker zwanger kunnen worden. Daarnaast bevallen vrouwen met parodontitis snel (vroeggeboorten) en hebben hun kinderen een te laag geboortegewicht.

Holistische parodontologie - gezondheid