Kwaliteit

Wij werken via de protocollen samengesteld door Rotocol®. Hierdoor zijn onze werkprocessen vastgelegd en gestandaardiseerd.

Onze praktijk werd door zorgverzekeraar CZ® geselecteerd als “geautoriseerde” kliniek voor implantologie. Hierdoor zijn bij ons géén aanvragen meer nodig zijn: dr. Bollen beslist of u al of niet in aanmerking komt voor implantaten in de bovenkaak en/of onderkaak.

Dr. Bollen staat ingeschreven in het KRT®: het KwaliteitsRegister voor Tandartsen.

De praktijk werd in september 2014 opnieuw succesvol gevisiteerd door de NVOI®.

Wij werken met een patiëntentevredenheidsonderzoek: onze patiënten krijgen steekproefsgewijze een enquête per email toegestuurd: PE. De resultaten worden gebruikt om ons functioneren te verbeteren.