NIEUW

Nieuw in 2021

De Corona crisis heeft ons geleerd dat communicatie op afstand best makkelijk is. Via Zoom, FaceTime en Teams, kunnen we eenvoudig en efficient communiceren.

Vanaf 2021 gaan ook wij daar optimaal gebruik van maken. Nadat u op intake bent geweest voor een behandeling, is er vaak een uitgebreid vervolggesprek noodzakelijk. Hiervoor dient u zich weer te verplaatsen, hiervoor boeken wij extra kliniektijd vrij én sinds Corona, laten wij geen extra begeleiders meer toe in de behandelkamers. Dit laatste zal verder van toepassing blijven in onze praktijk, ook na de beëindiging van de Corona crisis.

Om het vervolggesprek  eenvoudig mogelijk te maken, eventueel in combinate met een begeleider of partner, zullen we vanaf 2021  deze vervolggesprekken online houden via Zoom. In overleg met ons secretariaat kan u hiertoe een tijds-slot reserveren en wordt u de te gebruiken link per email toegezonden.

Zoom
Zoom

Het vervolggesprek kan maximaal 30 minuten duren. Wij zullen ook avond-tijds-slots en weekend-tijds-slots ter beschikking stellen. Definitieve afspraken kunnen tijdens deze online-consulten niet vastgelegd worden; daarvoor moet u terug contact opnemen met ons secretariaat.

Aan deze online consulten zullen dezelfde kosten verbonden blijven als de consulten in Roosteren zelf.

Let wel, dit online consult is enkel beschikbaar voor vervolggesprekken! Een intake kan niet online, daarvoor willen wij de patiënt steeds eerst fysiek ontmoeten in Roosteren.

Consult