klachten

Klachten

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u klachten heeft. U kunt ons dit laten weten.

Klachten – Stap 1:
Ga in gesprek met ons

Vraag om een verhelderend gesprek met onze praktijkmanager (mw. L. Bressers). Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. Wij kunnen nog eens uitleggen waarom wij iets op een bepaalde manier hebben gedaan. Bovendien is het voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. We kunnen dan samen afspraken maken over een oplossing.

Klachten – Stap 2:
Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is opgericht door de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Neem contact op met tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Klachten – Stap 3:
Klachtbemiddeling KNMT klachtenservice

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenserviceNadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op. 

Wanneer uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

De KNMT streeft ernaar u binnen 14 dagen nadere informatie toe te zenden over de procedure van de klachtenregeling. Wij vragen uw begrip ervoor dat als gevolg van de Corona-uitbraak het mogelijk langer duurt dan normaal voor u een reactie krijgt.

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief als bijlage mee

Zonder brief kan een klacht NIET in behandeling worden genomen.

De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Vermeld de praktijknaam en plaats waar u behandeld bent

– Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt.

– Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.

– De klacht moet gaan over een behandeling tussen nu en 5 jaar geleden.

– Vermeld wat u de tandarts verwijt.

– Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.

Privacy gewaarborgd

De KNMT streeft ernaar om privacy te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.


KNMT

Tenslotte

Iedereen die behandelingen uitvoert en die behandelingen ondergaat kan fouten maken. Niemand is onfeilbaar. Wij als behandelaars ervaren veel stress omdat we moeilijke en uitgebreide behandelingen uitvoeren; u als patiënt ervaart eveneens veel stress omdat u de behandelingen ondergaat.

Laten we vooral proberen om te communiceren met elkar. Communicatie kan veel oplossen. Om gelijk met getrokken messen tegenover elkaar te gaan zitten, levert meestal niet het gewenste resultaat op. Praten help!

Praten helpt