kwaliteit

Definitie van kwaliteit

Kwaliteit is een relatief begrip omdat het gerelateerd is aan het oordeel van de gebruiker. De gebruiker beoordeelt het product of de dienst en spreekt zijn mening hierover uit, bijvoorbeeld in termen als goede of slechte kwaliteit. De mening wordt bepaald door de mate waarin de eigenschappen van het product of de dienst voldoen aan de behoeften van de gebruiker of aan de geschiktheid voor een bepaald gebruik.

Kwaliteitszorg is de georganiseerde zorgvuldigheid van werken. Op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt de volgende definitie gebruikt voor ‘kwaliteitszorg’: Alle systematische en geplande activiteiten die gericht zijn op continue beheersing, bewaking en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Onze kwaliteit

Voor onze kwaliteit werken wij onder andere via de protocollen samengesteld door  het gespecialiseerde bedrijf Rotocol®. Hierdoor zijn onze werkprocessen vastgelegd en gestandaardiseerd. Alle materiaal is ook direct raadpleegbaar per computer.

kwaliteit: Rotocol

Onze praktijk is door zorgverzekeraar CZ® geselecteerd als “geautoriseerde” kliniek voor implantologie. Hierdoor zijn bij ons géén aanvragen meer nodig zijn: prof. dr. Bollen beslist of u al of niet in aanmerking komt voor implantaten in de bovenkaak en/of onderkaak op grond van zijn expertise.

CZ contract

Prof. Dr. Bollen staat ingeschreven in het KRT®: het KwaliteitsRegister voor Tandartsen.

KRT: kwaliteit tandartsen

De praktijk is in januari 2020 opnieuw succesvol gevisiteerd door de NVOI®. Wij mogen dus weer 5 jaar dit label van kwaliteit dragen.

NVOI: kwaliteit implantologie

Wij werken met een patiëntentevredenheidsonderzoek: onze patiënten krijgen steekproefsgewijze een enquête per email toegestuurd: PE. Deze resultaten gebruiken we om ons functioneren te verbeteren.

Patiënten enquete

Ons hele team tenslotte, volgt ook regelmatige bijscholing. Onze assistentes houden jaarlijks hun BHV-niveau op peil en volgen zodoende extra cursussen gerelateerd aan ons vakgebied.

Prof. Bollen is meerder keren per jaar op cursus of congres in het buitenland, waar hij zijn kennis en kunde aanscherpt. Ook zijn part-time job aan de universiteit in Birmingham zorgt er verder voor dat hij steeds up-to-date blijft binnen zijn disciplines.

Zonder kennis geen kunde.