kwaliteit

Voor onze kwaliteit werken wij onder andere via de protocollen samengesteld door  het gespecialiseerde bedrijf Rotocol®. Hierdoor zijn onze werkprocessen vastgelegd en gestandaardiseerd. Alle materiaal is ook direct raadpleegbaar per computer.

Rotocol en kwaliteit

Onze praktijk is door zorgverzekeraar CZ® geselecteerd als “geautoriseerde” kliniek voor implantologie. Hierdoor zijn bij ons géén aanvragen meer nodig zijn: prof. dr. Bollen beslist of u al of niet in aanmerking komt voor implantaten in de bovenkaak en/of onderkaak op grond van zijn expertise.

CZ en kwaliteit

Prof. Dr. Bollen staat ingeschreven in het KRT®: het KwaliteitsRegister voor Tandartsen.

KRT: kwaliteit tandartsen

De praktijk is in januari 2020 opnieuw succesvol gevisiteerd door de NVOI®. Wij mogen dus weer 5 jaar dit label van kwaliteit dragen.

NVOI: kwaliteit implantologie

Wij werken met een patiëntentevredenheidsonderzoek: onze patiënten krijgen steekproefsgewijze een enquête per email toegestuurd: PE. Deze resultaten gebruiken we om ons functioneren te verbeteren.

PE en kwaliteit

Ons hele team tenslotte, volgt ook regelmatige bijscholing. Onze assistentes houden jaarlijks hun BHV-niveau op peil en volgen zodoende extra cursussen gerelateerd aan ons vakgebied.

Prof. Bollen is meerder keren per jaar op cursus of congres in het buitenland, waar hij zijn kennis en kunde aanscherpt. Ook zijn part-time job aan de universiteit in Birmingham zorgt er verder voor dat hij steeds up-to-date blijft binnen zijn disciplines.

Zonder kennis geen kunde.