mond & gezondheid

Mond en gezondheid gaan hand in hand. De mond is immers de ingangspoort van ons lichaam. Voedsel gaat langs daar naar binnen en onze tanden zijn de instrumenten om dit voedsel te kauwen zodat de voor ons noodzakelijke voedselbestanddelen kunnen ook effectief vrijkomen.

Infecties in de mond hebben daarom een enorme impact op de rest van onze algemene gezondheid. Immers door het kauwen worden de aanwezige bacteriën continu onze bloedbaan ingeperst. Ten eerste verplaatsen ze zich dan daardoor door het lichaam, maar ten tweede richten ze zodoende op andere plekken schade aan.
Duizenden wetenschappelijke artikels zijn hierover intussen gepubliceerd, maar toch is dit fenomeen bij het grote publiek en zelfs bij vele medici nog onvoldoende bekend. 

Infecties

Parodontitis is hier de grootste boosdoener. Deze infectie gaat namelijk gepaard met grote hoeveelheden erg pathogene bacteriën. Maar. ook wortelpuntontstekingen spelen een zelfde rol. Beide problemen moeten we daarom in een vroeg stadium diagnosticeren en vervolgens zo snel mogelijk behandelen.

Parodontitis

Peri-apikale infectie

Gevolgen

Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van de bekende impact van mondinfecties op de algemene gezondheid. Doordat parodontitis en wortelpuntontstekingen echter niet altijd pijn veroorzaken, zijn we ons vaak niet bewust van de onderliggende problematiek en de daaruit voortvloeidende gevolgen!

HART

Door parodontitis neemt de kans op een hartaanval 2x toe. Op een beroerte of TIA is er zelfs 3x meer kans. Bestaande hartproblematiek verergert daarenboven bij aanwezigheid mondinfecties.

Parodontitis en het hart

DIABETES

Parodontitis + diabetes samen doen de kans op vervroegde dood met 400 tot 700x stijgen. Meer dan 90% van de parodontitis patiënten lopen kans op diabetes.

Diabetes en paro

ALZHEIMER

Tandverlies door parodontitis verhoogt de kans op Alzheimer. Mondbacteriën verhogen de productie van amyloid beta dat voorkomt in de hersenbeschadiging bij Alzheimer.

Paro en alzheimer

ARTHEROSCLEROSE

Mondbacteriën die dus in de bloedbaan terecht komen verhogen de productie van c-reactive proteïnes, dewelke daarna bijdragen tot de toename van artherosclerose.

Parodontitis en artherosclerose 

ADEMHALING

Slechte mondhygiëne verhoogt de kans op pneumonie, COPD en daarnaast ook op longabcessen. Ook is er bovendien een verband aangetoond met de ernst van Covid-19 infecties.

Parodontitis en longen

RHEUMA

Deze 2 ziekten zijn sterk aan elkaar gelinkt. Hoe ernstiger de parodontitis, hoe ernstiger de rheuma. Specifieke mondbacteriën zijn hiervoor verantwoordelijk.

Parodontitis en rheuma

ZWANGERSCHAP

De bekendste link: zwangere vrouwen met parodontitis krijgen in doorsnee vroeggeboorten en kinderen met een te laag geboortegewicht. Zij vertonen ook vaker tandverlies in de zwangerschap. 

Parodontitis en zwangerschap

NIERZIEKTEN

De combinatie van parodontitis en nierziekten lijdt tot verhoogde sterfte dit omwille van de toename van de totale inflammatoire belasting.

Parodontitis en nierziekten

ERECTIEPROBLEMEN

Parodontitis staat daarnaast ook in verband met allerlei vasculaire complicaties in het lichaam. Zo is aangetoond dat bij ernstige parodontitis er bovendien erectieproblemen optreden.

Parodontitis en erecties

KANKER

Specifieke parodontitis bacteriën worden ook in verband gebracht met bepaalde soorten van kankers, zoals pancreaskanker en vooral ook colonkanker.

Parodontitis en kanker

Oplossingen

Voorkomen is dus beter dan genezen. Laat u tandvlees daarom controleren en laat bovendien regelmatig een grote overzichtsröntgenfoto maken om de hele situatie in beeld te krijgen.
Bij twijfel, maak gerust rechtstreeks een afspraak bij ons, u heeft daartoe geen verwijzing nodig.

Een gezonde mond en een gezond lichaam gaan hand in hand!
Healthy gums

Tenslotte… meridianen!

Tanden en meridianen in het lichaam hebben een fascinerende relatie die teruggaat tot oude geneeskundige tradities, zoals de Chinese geneeskunde en Ayurveda. Deze tradities geloven dat elk orgaan en elk deel van het lichaam verbonden is met specifieke energiekanalen, ook wel meridianen genoemd, die de stroom van levensenergie, of “qi” genaamd in de Chinese geneeskunde, reguleren.

In de context van tandheelkunde wordt vaak gesproken over de “tand-meridiaanverbindingen”. Deze verbindingen stellen dat bepaalde tanden en kiezen in verband staan met specifieke organen en lichaamsdelen via de meridianen. Volgens deze overtuiging kunnen problemen in een bepaalde tand of kies een impact hebben op het functioneren van het gekoppelde orgaan of de gekoppelde lichaamsregio.

Een bekend voorbeeld van een tand-meridiaanverbinding is de relatie tussen de boventanden en de meridiaan van de maag en de spijsvertering. Volgens deze theorie zouden problemen met de boventanden kunnen wijzen op verstoringen in de spijsvertering of maagproblemen. Op dezelfde manier worden andere tanden en kiezen gekoppeld aan verschillende organen en systemen in het lichaam.

Het begrijpen van tand-meridiaanverbindingen kan helpen om de holistische benadering van de mondgezondheid te begrijpen. Aan de hand van een CT-scan kunnen wij de relevante problemen in uw mond opzoeken. Deze kunnen we daarna koppelen aan uw algemene (medische of mond) klachten. Op basis van deze bevindingen wordt dan een uitgebreid behandelplan opgesteld.

Tanden en meridianen
Voll en Kramer