parodontologie

Holistische parodontologie is een discipline waarbij we de patiënt bekijken als één geheel. Dus niet alleen als de som van zijn/haar verschillende onderdelen (zoals tandvlees, parodontaal ligament, wortelcement en kaakbot). Samenvattend, holistische parodontologie omvat het hele individu. Volgens het holisme is alles met elkaar verbonden. We kunnen dus niets analyseren door slechts naar een deel van het geheel te kijken.

Parodontitis wordt bijvoorbeeld geassocieerd met verschillende aandoeningen. Mondbacteriën uit de pockets van parodontitis patiënten veroorzaken onder meer hartklepinfecties, leverinfecties en herseninfecties. Er is ook een sterk verband tussen parodontitis en zwangerschap.

In Mondcentrum Eyckholt kijken we daarom naar de mens rondom de mond!

Oorzaak

Bacteriën in de tandplak veroorzaken gingivitis. Plaque kan verder verkalken tot hard tandsteen. Hier komt de holistische parodontologie om de hoek kijken!

Parodontitis

Tandvleesontstekingen kunnen zich tot op het bot verspreiden. Het tandvlees komt dan los: er ontstaat een tandvleeszakje of pocket. Het kaakbot wordt langzaam opgelost, waardoor de tanden loskomen.

Kenmerken

Maar parodontitis kan niettemin onopgemerkt blijven. Enkele kenmerken zijn: rood, slap, gevoelig, gezwollen en ook terugwijkend tandvlees. We zien vaak bloeden na het poetsen. Een vieze smaak of een slechte adem kan al met al duiden op een ontsteking.

Gevorderde parodontitis

Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis ontstaan pijnklachten: enerzijds het losraken van de tanden of anderzijds het ontstaan van open ruimtes tussen de tand en het tandvlees (pockets). Ook “verlenging” of “uitzakken” van tanden is daarom een kenmerk van parodontitis.

uitgezakte tanden in de holistische parodontologie

Aanpak

Eerste Consult

Hier verzamelen we de gegevens van uw huidige situatie op basis van enerzijds een röntgenfoto en anderzijds een aantal metingen. Daarnaast analyseren we vaak ook een tandplaque monster onder de microscoop. We nemen ook een medische anamnese af.

RX-foto

Paro status in de parodontologie

Planning + Begroting

We stellen een behandelplan op maat op:
– individueel behandelplan parodontitis;
– begroting in functie van de totale behandeling.

Bespreking

Voordat we met de behandeling beginnen, zien we u graag voor een vervolggesprek. Ten eerste presenteren we het plan dan aan u, ten tweede krijgt u ons advies en tot slot leggen we u de begroting voor. U krijgt ook antwoord op al uw verdere vragen. Tot slot ondertekenen we ook de informed consent en ontvangt u alle richtlijnen, recepten en instructies.
De bespreking / het vervolggesprek kan ook via Zoom gehouden worden.

Zoom

Behandeling

Pockets ≤ 7mm: LASER THERAPIE
We verwijderen tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets eerst door een grondige gebitsreiniging. Vervolgens desinfecteren we de pockets door middel van laser (diodelaser) of ozontherapie (onder plaatselijke verdoving).

Laser

Pockets > 7mm: OPEN CURETTAGE
In zeer diepe of moeilijk bereikbare pockets openen we het tandvlees onmiddellijk onder plaatselijke verdoving. Hierdoor reinigen we alles tot op het bot onder direct zicht. We desinfecteren ook de weefsels met ozontherapie.

Controle (na 1 week)

Na 1 week controleren we dan de genezing. U krijgt ook instructies voor mondhygiëne.

Poetsen

Herbeoordeling + Nazorg (na 2 maanden)

We herhalen de metingen van de intake om het resultaat van de behandeling te evalueren. We controleren ook uw mondhygiëne. Wij reinigen verder uw gebit.

Verdere Nazorg

Hierna is het belangrijk om uw gebit regelmatig te laten schoonmaken. Dit doet onze paro- of preventie-assistente:
– verwijder alle tandsteen, mits tandsteen weer aanwezig is;
– tandplak verwijderen op moeilijk bereikbare plaatsen;
– polijsten van de tanden;
– evenals desinfectie met ozontherapie of laser.

Scalen

De pockets worden ook nog eens per jaar gemeten.

Risico Groepen

Over het algemeen kunnen sommige mensen vatbaarder zijn voor parodontitis:
roken: kortom, parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Rokers reageren ook minder goed op behandelingen tegelijk.

Parodontits en roken: holistische parodontologie

diabetes: verhoogt onder andere ook het risico op parodontitis.
stress: onderdrukt ook de afweer van het lichaam. Dit verhoogt het risico op parodontitis verder. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis natuurlijk ook groter zijn.
Zwangerschap, verschillende ziekten, maar ook medicatie kunnen parodontitis beïnvloeden.

Gezondheid

Onderzoek heeft aangetoond dat mondbacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van infecties. Vanuit de mond kunnen bijvoorbeeld hartklepinfecties ontstaan en infecties van de lever, maar ook van de gewrichten en de hersenen. Dit is waar holistische parodontologie in beeld komt.
Het is verder aangetoond dat vrouwen met parodontitis om die reden moeilijker zwanger kunnen worden. Bovendien bevallen vrouwen met parodontitis sneller (vroeggeboorte) en hebben hun kinderen al met al een te laag geboortegewicht. Erectiestoornissen kunnen ook worden veroorzaakt en verergerd door parodontitis.