Tarieven

| Algemeen |
Voor behandelingen boven € 250,- wordt een begroting en behandelplan opgesteld.

Wij hanteren de standaardtarieven van het NZA

www.nza.nl

Betaling van rekeningen is op verschillende manieren mogelijk:
– de factuur gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar (enkel voor CZ)
– de factuur komt via het factoring-bedrijf Famed eerst naar u (www.famed.nl)
– contante betaling aan de balie (naast het praktijkpand is een RABO pinautomaat)

| Arrest Decker & Kohl |
Op 28 april 1998 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap twee arresten geveld (Decker en Kohl, C-120/95 en C-158/96). Krachtens deze arresten kan de gezondheidszorgverzekering (mutualiteit/ziekenkas) van België niet weigeren om in Nederland gekochte of genoten medische goederen en diensten terug te betalen (aan Belgische tarieven).
Met andere woorden: iedere Belgische patiënt mag zich in Nederland laten behandelen MET behoud van vergoeding door de eigen lokale ziekenkas/mutualiteit, zolang de RIZIV-codes/nummers gehanteerd worden, die van toepassing zijn in België.
Men krijgt een factuur mee. Deze dient men in te leveren bij de lokale ziekenkas/mutualiteit. Via het systeem van buitenlandse zorgverlening wordt deze factuur vergoed volgens de in België geldende terugbetaling. Het enige verschil is dat men meestal iets langer moet wachten op de terugbetaling!