tarieven

Algemene Tarieven

Hier vindt u meer uitleg over onze tarieven. Voor behandelingen boven € 250,- wordt een begroting opgesteld nadat u op intake bent geweest of voordat een operatie wordt gepland. Daarmee kunt u naar uw zorgverzekering om te overleggen welke vergoeding u kan verwachten. De uitgekeerde vergoedingen verschillen enerzijds per verzekering, anderzijds per aanvullende verzekering.

Wij hanteren de standaard tarieven van het NZA als vaste richtlijn, aangezien dit wettelijk bepaald is. Daarom wordt er over tarieven nooit onderhandeld.

NZA tarieven

www.nza.nl

Betaling

Betaling van rekeningen is echter op verschillende manieren mogelijk:
– de factuur komt via het factoring-bedrijf Infomedics naar u (www.infomedics.nl) nadat het consult of de behandeling heeft plaastgevonden;
– anderzijds is ook contante betaling aan de balie (naast het praktijkpand is een GELDMAAT pinautomaat) toegestaan.

Wij werken echter niet met betalingsregelingen. Indien U op grond van de begroting in fases wil betalen, kan u dit enerzijds met uw zorgverzekering bespreken, of anderzijds met uw eigen bank, denk daarbij aan een kort lopend krediet bijvoorbeeld.

Tarieven Belgische Patiënten

België tarieven

Arrest Decker & Kohl
Op 28 april 1998 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap twee arresten geveld (Decker en Kohl, C-120/95 en C-158/96). Krachtens deze arresten kan de gezondheidszorgverzekering (mutualiteit) van België niet weigeren om enerzijds in Nederland gekochte of genoten medische goederen en/of anderzijds diensten terug te betalen (aan Belgische tarieven).
Met andere woorden: iedere Belgische patiënt mag zich in Nederland laten behandelen MET behoud van vergoeding door de eigen lokale mutualiteit, zolang de “nummers” gehanteerd worden, die van toepassing zijn in België.
Men krijgt een factuur mee. Deze dient men in te leveren bij de lokale mutualiteit. Via het systeem van buitenlandse zorgverlening wordt deze factuur vergoed volgens de in België geldende terugbetaling. Het enige verschil is dat men meestal iets langer moet wachten op de terugbetaling!

Let op: deze regeling is echter niet van toepassing voor grensarbeiders! Dat wil zeggen: zij dienen zich voor terugbetaling namelijk in het land van hun verblijf te laten behandelen.

Techniekkosten

Wij hanteren de maximale techniekkosten zoals die zijn vastgelegd door zorgverzekeraar CZ, waarmee wij een preferred provider contract hebben, aangenomen dat het hier over standaard behandelingen gaat.

Tandtechniek tarieven

– maximale techniekkosten implantologie: klik hier.

– maximale techniekkosten overig: klik hier.