Holistische Parodontologie

We spreken van holistische parodontologie wanneer we naar de patiënt in zijn geheel kijken. Dus niet enkel als de som van de verschillende onderdelen (zoals tandvlees, parodontaal ligament, wortelcement en kaakbot). Bij holistische parodontologie is samengevat het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles daardoor met elkaar samen. We kunnen dus niets analyseren door slechts naar een deel van het geheel te kijken.

Zo is parodontitis namelijk geassocieerd met verschillende aandoeningen. Mondbacteriën uit de pockets van parodontitis-patiënten veroorzaken onder andere hartklep infecties, daarnaast lever infecties en bovendien hersen infecties. Ook is er verder een sterk verband tussen parodontitis en zwangerschap. 

In mondcentrum Eyckholt kijken we dus dan ook naar de mens rond de mond! Prof. Dr. Curd Bollen staat dus in voor holistische parodontologie.

ONTSTAAN

Bacteriën in de tandplaque veroorzaken tandvleesontstekingen. Plaque kan verder verkalken tot tandsteen.

Holistische parodontologie - plaque op tanden

Tandvleesontstekingen kunnen zo uitbreiden naar het bot. Het tandvlees laat dan los: er ontstaat dus een tandvleeszakje. Het kaakbot verdwijnt steeds verder: de tanden komen daardoor los.

KENMERKEN

Maar parodontitis kan niettemin onopgemerkt blijven. Enkele kenmerken zijn: rood, slap, gevoelig, gezwollen en daarnaast terugtrekkend tandvlees. Vaak zien we later bloeding bij poetsen. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen al met al wijzen op ontstekingen.

ParodontitisHalitosis - holistische parodontologie

Pas in een gevorderd stadium van parodontitis ontstaan pijnklachten: enerzijds het los gaan staan van de tanden of anderzijds het ontstaan van open tussenruimtes tussen de tanden (pockets). Ook “langer” worden of “uitzakken” van tanden is daardoor een kenmerk van parodontitis.

uitgezakte tanden

HOLISTISCHE AANPAK

1. Intake

Hieronder verstaan we het verzamelen van de gegevens van uw huidige situatie aan de hand van aan de ene kant een röntgenfoto en aan de andere kant een aantal metingen. Daarnaast analyseren we vaak bovendien een plaquestaal onder de microscoop. Verder nemen we een medische anamnese af.

Holistische parodontologie - RX-foto

Paro status

2. Planning + Begroting

We stellen een op maat gemaakt behandelplan op:
– geïndividualiseerd behandelplan tandvleesontstekingen;
– totale begroting op maat.

3. Bespreking

Voor we aan de behandeling beginnen, willen wij u graag nog op een vervolggesprek zien. Hierbij stellen we u ten eerste het plan voor, ten tweede onze adviezen en tenslotte begroting. Tevens krijgt u antwoord op al uw verdere vragen. We ondertekenen als laatste ook het informed consent en u krijgt tenslotte alle richtlijnen en instructies mee.

4. Behandeling

a). pockets ≤ 7mm: LASER THERAPIE
Tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets verwijderen we vooreerst door een grondige gebitsreiniging. Ontsmetting van de pockets doen we daarna door middel van laser (diode laser) of ozon-therapie (onder lokale verdoving).

Holistische parodontologie - laser

b). pockets > 7mm: OPEN CURETTAGE
Bij erg diepe of moeilijk bereikbare pockets klappen we het tandvlees gelijk open onder lokale verdoving. Onder direct zicht reinigen we daardoor alles tot op het bot. We ontsmetten de weefsels bovendien met Ozon-therapie.

Flapoperatie

5. Controle (na 1 week)

Na 1 week controleren we vervolgens de genezing. U krijgt dan ook nog mondhygiëne-instructies.

Mondhygiëne isntructie

6. Herbeoordeling + Nazorg (na 2 maanden)

We herhalen de metingen van de intake om het resultaat van de behandeling te evalueren. Daarnaast kijken we uw mondhygiëne na. Tenslotte reinigen we enerzijds en polijsten we anderzijds uw gebit.

7. Nazorg (Standaard & Uitgebreid)

Hierna is het van belang om ook verder regelmatig uw gebit te laten schoonmaken. Dit doet onze mondzorgkundige of preventie-assistente:
– verwijderen alle tandsteen, vooropgesteld dat er weer tandsteen aanwezig is;
– verwijderen tandplaque  op moeilijk bereikbare plaatsen;
– polijsten van de tanden;
– evenals ontsmetting met Ozon-therapie of laser.

Holistische parodontologie - nazorg

1x per jaar worden de pockets bovendien opnieuw opgemeten en worden dus alle noodzakelijke metingen herhaald.

RISICOGROEPEN

Sommige mensen kunnen al met al meer aanleg hebben voor parodontitis:
roken: hierbij komt parodontitis kortom vaker voor dan bij niet-rokers. Ook reageren rokers tegelijkertijd minder goed op behandelingen.

Parodontitis en roken

diabetes: geeft onder andere ook een verhoogde kans op het ontstaan van parodontitis.
– stress: onderdrukt bovendien de afweer van het lichaam. Daardoor neemt de kans op parodontitis dus verder toe. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis dan natuurlijk ook groter zijn.
Zwangerschap, verschillende ziekten maar ook medicijngebruik kunnen ook invloed hebben op parodontitis.

GEZONDHEID

Onderzoek heeft dus aangetoond dat mondbacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van infecties. Zo kunnen enerzijds hartklep-infecties, anderzijds infecties van de lever, maar ook van de gewrichten en de hersenen vanuit de mond ontstaan. Hier komt de holistische parodontologie dus in beeld.
Er is daarom aangetoond dat vrouwen met parodontitis, om die reden moeilijker zwanger kunnen worden. Daarnaast bevallen vrouwen met parodontitis sneller (vroeggeboorte) en hebben hun kinderen al met al een te laag geboortegewicht. Ook erectiestoornissen kunnen op grond van parodontitis veroorzaakt en verergerd worden…

holistische parodontologie en gezondheid