parodontologie

Holistische parodontologie is een discipline waarbij we de patiënt bekijken als één geheel. Dus niet alleen als de som van zijn/haar verschillende onderdelen (zoals tandvlees, parodontaal ligament, wortelcement en kaakbot).
Holistische parodontologie omvat dus het hele individu, immers volgens het holisme is alles met elkaar verbonden. We kunnen inderdaad niets analyseren door slechts naar een deel van het geheel te kijken.

Parodontitis wordt daarenboven geassocieerd met verschillende andere aandoeningen. Mondbacteriën uit de tandvleeszakjes (of pockets) van parodontitis patiënten veroorzaken onder meer hartklepinfecties, leverinfecties en herseninfecties. Er is ook een sterk verband tussen parodontitis en zwangerschap aangetoond. Zelfs erectie-stoornissen kunnen hun oorzaak in de mond vinden.

In Mondcentrum Eyckholt kijken we daarom naar de mens rondom de mond!

Oorzaak

Bacteriën in de tandplaque veroorzaken gingivitis (tandvleesontsteking). Plaque kan verder verkalken tot hard tandsteen. Hier komt de holistische parodontologie om de hoek kijken!

Parodontitis

Tandvleesontstekingen kunnen zich tot op het bot verspreiden. Het tandvlees komt dan los: er ontstaan diepere tandvleeszakjes of pockets. Het kaakbot wordt langzaam aangevreten door deze slechte bacteriën, waardoor de tanden uiteindelijk loskomen.

Kenmerken

Maar parodontitis kan niettemin onopgemerkt blijven. Enkele duidelijke kenmerken zijn: rood, slap, gevoelig, gezwollen en ook terugwijkend tandvlees. We zien vaak bloedingen na het poetsen. Een vieze smaak of een slechte adem kan al met al zeker ook duiden op een ontsteking van uw tandvlees.

Gevorderde parodontitis

Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis ontstaan pijnklachten: enerzijds het losraken van de tanden of anderzijds het ontstaan van open ruimtes tussen de tand en het tandvlees (verdiepte pockets). Ook “verlenging” of “uitzakken” van tanden is daarom een kenmerk van gevorderde parodontitis.

uitgezakte tanden in de holistische parodontologie

Aanpak

Eerste Consult

Hier verzamelen we de gegevens van uw huidige situatie op basis van enerzijds een röntgenfoto en anderzijds een aantal metingen in uw mond. Daarnaast analyseren we vaak ook een tandplaque-monster onder de microscoop. We nemen ook een uitgebreide medische anamnese af.

RX-foto

Paro status in de parodontologie

Planning + Begroting

Vervolgens stellen we een behandelplan op maat voor u op:
– individueel behandelplan aanpak parodontitis;
– begroting in functie van de totale geplande behandeling.

Bespreking

Voordat we met de behandeling beginnen, zien we u graag voor een kort vervolggesprek indien u nog bijkomende vragen heeft. Ten eerste presenteren we het plan dan kort mondeling aan u, ten tweede krijgt u ons advies en tot slot leggen we u de begroting verder uit. U krijgt ook antwoord op al uw verdere vragen. Tot slot ondertekenen we ook de informed consent en ontvangt u alle richtlijnen, recepten en instructies.

De bespreking / het vervolggesprek kan ook via Zoom gehouden worden. Hiermee besparen we tijd en kosten… en het milieu heeft er baat bij!

Zoom

Behandeling

Pockets ≤ 7mm: LASER THERAPIE
We verwijderen tandplak en tandsteen in de verdiepte pockets eerst door een grondige gebitsreiniging. Vervolgens desinfecteren we de pockets door middel van laser (diodelaser) of ozonetherapie; dit alles onder plaatselijke verdoving.

Laser

 

Pockets > 7mm: OPEN CURETTAGE
In zeer diepe of moeilijk bereikbare pockets openen we het tandvlees onmiddellijk onder plaatselijke verdoving: dit heet ook een flap-operatie of open curettage. Hierdoor reinigen we alles tot op het bot onder direct zicht. We desinfecteren ook de weefsels met ozonetherapie. In de meeste gevallen brengen we gelijktijdig lichaamseigen groeifactoren aan (LPRF). 

Controle (na 1 week)

Na 1 week controleren we dan de genezing. U krijgt ook instructies voor mondhygiëne van onze preventie-assistente.

Poetsen

Herbeoordeling + Nazorg (na 2 maanden)

We herhalen de metingen van de intake om het resultaat van de behandeling te evalueren. We controleren ook opnieuw uw mondhygiëne. Wij reinigen en polijsten verder uw gebit.

Verdere Nazorg

De verder nazorg zal in de praktijk van uw tandarts of mondhygiëniste plaatsvinden:
– verwijder alle tandsteen, mits tandsteen weer aanwezig is;
– tandplak verwijderen op moeilijk bereikbare plaatsen;
– polijsten van de tanden.

Scalen

Risico Groepen

Over het algemeen kunnen sommige mensen meer vatbaard zijn voor parodontitis:
– roken: parodontitis komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers. Rokers reageren ook minder goed op uitgevoerde behandelingen.

Parodontits en roken: holistische parodontologie

diabetes: verhoogt onder andere ook het risico op parodontitis. Deze link is in veel studies bewezen.
– stress: onderdrukt ook de afweer van het lichaam. Dit verhoogt het risico op parodontitis verder. Hierdoor kunnen de nadelige gevolgen van parodontitis natuurlijk ook groter zijn.
Verder kunnen zwangerschap, verschillende andere ziekten, maar ook medicatie een sterke invloed hebben op parodontitis.

Gezondheid

Onderzoek heeft aangetoond dat mondbacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van infecties. Vanuit de mond kunnen bijvoorbeeld hartklepinfecties ontstaan en infecties van de lever, maar ook van de gewrichten en de hersenen. Dit is waar holistische parodontologie in beeld komt.
Het is verder aangetoond dat vrouwen met parodontitis om die reden moeilijker zwanger kunnen worden. Bovendien bevallen vrouwen met parodontitis sneller (vroeggeboorte) en hebben hun kinderen al met al een te laag geboortegewicht. Erectiestoornissen kunnen ook worden veroorzaakt en verergerd door parodontitis.